VMI Group - Technology meets success
VMI Group - Technology meets success

TKH Group NV

VMI Holland BV jest spółką zależną od TKH Group NV (TKH), spółki dominującej, z międzynarodowej grupy firm specjalizujących się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych, budowlanych i przemysłowych. W ramach naszego zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu VMI wdraża politykę TKH. TKH jest notowany na giełdzie Euronext w Amsterdamie.