VMI Group - Technology meets success
VMI Group - Technology meets success

CSR

Jesteśmy odpowiedzialni!

VMI Poland swoim znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy Leszna wywiera pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Jesteśmy nowoczesną, międzynarodową firmą, która dba o ludzi. VMI działa w sposób etyczny oraz przejrzysty, uwzględniając interesy społeczne, potrzeby pracownicze i ochronę środowiska naturalnego.